Home

Pyrola is expert op het gebied van het vermarkten van kennis.

Duurzaam ondernemen is belangrijk voor de toekomst, en is de focus van het werk van Pyrola.
technical Pyrola geeft advies aan technisch innovatieve ondernemers bij het ondernemerschap.

presentationPyrola adviseert goede doelen organisatie en culturele instellingen op het gebied van beleid en strategie.

innovationPyrola adviseert verschillende non-profit organisaties over fondsenwerving.