Home

Pyrola is expert op het gebied van het vermarkten van kennis.

Duurzaam ondernemen is belangrijk voor de toekomst, en is de focus van het werk van Pyrola.
technical Pyrola geeft advies aan technisch innovatieve ondernemers bij het ondernemerschap.

presentationPyrola adviseert goede doelen organisatie en culturele instellingen op het gebied van beleid en strategie.

innovationPyrola adviseert verschillende non-profit organisaties over fondsenwerving.

Over Pyrola

Over Pyrola

André Smit (1950) heeft na zijn studie Scheikundige Technologie (1974) aan de Technische Universiteit in Eindhoven, twee jaar Biomedisch / Analytisch Chemisch onderzoek gedaan aan de Rockefeller University in New York.

andresmitIn 1977 is hij gaan werken bij het Koninklijke/Shell Research Laboratorium in Amsterdam op het gebied van de analytische chemie. De werkzaamheden bestonden uit het introduceren van nieuwe technieken op het gebied van gas chromatografie en massaspectrometrie en het toepassen van deze technieken op petrochemische producten, milieu-problemen en sporenanalyse. Tussentijds promoveerde hij (1977) aan de universiteit van Amsterdam met een proefschrift over negatieve ionen massaspectrometrie.

In 1984 stuurde hij de afdeling gasanalyse aan en vertegenwoordigde hij Shell in ISO commissies over Aardgas.

In 1987 volgde een functie bij de Gasunie in Groningen waar hij Senior Specialist werd op het gebied van aardgaskwaliteit. Ook vertegenwoordigde hij Nederland als voorzitter van ISO commissie TC 193 Aardgas.

In 1994 werd hij benoemd als Facility en Waste Manager van het Shell laboratorium in Amsterdam, waar hij tevens als ‘change and transition’ manager fungeerde bij een reorganisatie. In 1996 volgde een overplaatsing naar Shell Chemie als afdelingschef van de Analytische Technologie groep.

In 1999 werd hij overgeplaatst naar het hoofdkantoor in Den Haag waar hij Manager Social Investment Shell Nederland werd. Daar was hij verantwoordelijk voor zowel beleid als uitvoering van alle activiteiten op het gebied van Social Investment inclusief donaties en sponsoring. Hij was ook lid van het ’External Affairs in Nederland’ management team.

Van 1999 tot 2009 was hij directeur van de Shell Participatie Maatschappij voor kleine Ondernemingen B.V. (SPMO); dit fonds ondersteunt uit maatschappelijke overwegingen jonge technisch innovatieve ondernemers met financiële middelen en coaching. Daarnaast werd hij in 2006 verantwoordelijk voor het wereldwijde Social Investment beleid (totaal budget in 2008 $170 miljoen) en gaf hij in deze rol richting aan een nieuwe wereldwijde Social Investment strategie. Sinds 2002 was hij ook penningmeester van de Stichting Shell Research en voorzitter van de Kunstcommissie van het Royal Dutch Shell hoofdkantoor. Verder vertegenwoordigde hij Shell in besturen van diverse externe organisatie zoals de Kennisalliantie, Business in the Community, Platform Duurzaam Den Haag en Raad van toezicht van Syntens.

Nu is André zijn eigen bedrijf gestart, genaamd Pyrola.

Contact

Neem contact op voor meer informatie